جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 شیپ فایل های شهرستان بیجار

 

شیپ فایل یک فرمت ذخیره ی برداری داده برای ذخیره کردن موقعیت، شکل و توصیف عوارض جغرافیایی است، به عبارت دیگر یک نوع داده عارضه در مجموعه ای از داده های مرتبط ذخیره می شود و یک کلاس عارضه را در بر می گیرد. فرمت شیپ فایل اکنون یک فرمت معمول برای ذخیره داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی است، فرمت شيپ فایل داده های مکانی را همراه با داده های توصیفی یا همان جداول اطلاعاتی مرتبط را ذخیره می کنند. فرمت شیپ فایل  می تواند مستقیما توسط تعدادی از برنامه های نرم افزاری GIS از قبیل ArcGIS و QGIS خوانده و پشتیبانی شود. در این بخش مجموعه لایه های جی ای اس شهرستان بیجار که بصورت سطحی (polygon) ، خطی (line) و نقطه ای (point) می باشد، ارائه می شود.  همه لایه‌ها از نوع Shape file و قابل ویرایش بوده و در نرم‌افزار Arc Gis  و سایر نرم‌افزارهای مرتبط قابل استفاده خواهد بود. برای استفاده از این لایه‌ها, پس از دانلود ابتدا آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس می‌توانید در نرم‌افزار از آن استفاده نمایید.

مجموعه ارائه شده حاوی 47 عدد از شیپ فایل‌های مهم مربوط به شهرستان می‌باشد که بر اساس آخرین تقسیمات کشوری آماده شده است.

شیپ فایل‌های شهرستان بیجار

لیست زیر اسامی لایه‌های موجود در این پک می‌باشد.

 • شیپ فایل محدوده شهرستان بیجار
 • شیپ فایل بخش های شهرستان بیجار
 • شیپ فایل دهستان‌های شهرستان بیجار
 • شیب فایل نقاط شهرهای شهرستان بیجار
 • شیپ فایل محدوده شهرهای شهرستان بیجار
 • شیپ فایل نقاط روستایی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل راه‌های اصلی شهرستان بیجار
 • نقشه (Dem)  مدل رقومی و ارتفاعی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل زمین‌شناسی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل ارتفاع حوضه شهرستان بیجار
 • شیپ فایل اقلیم شهرستان بیجار
 • شیپ فایل بارش شهرستان بیجار
 • شیپ فایل رودخانه‌های اصلی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل شبکه جریان و  رودخانه‌های فرعی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل میزان تبخیر شهرستان بیجار
 • شیپ فایل درجه حرارت (هم دما) شهرستان بیجار
 • شیپ فایل ایستگاه‌های هواشناسی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل سیل شهرستان بیجار
 • شیپ فایل فرسایش شهرستان بیجار
 • شیپ فایل گسل‌های شهرستان بیجار
 • شیپ فایل خطوط گسل‌های فعال شهرستان بیجار
 • شیپ فایل خاک براساس نوع خاک شهرستان بیجار
 • شیپ فایل براساس پوشش گیاهی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل براساس منحنی میزان شهرستان بیجار
 • شیپ فایل آبخوان شهرستان بیجار
 • شیپ فایل ایستگاه های هواشناسی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل ایستگاه های هیدرومتری شهرستان بیجار
 • شیپ فایل اندکس 25000 شهرستان بیجار
 • شیپ فایل اندکس 50000 شهرستان بیجار
 • شیپ فایل خطر زلزله شهرستان بیجار
 • شیپ فایل دشت های شهرستان بیجار
 • شیپ فایل زمین لغزش شهرستان بیجار
 • شیپ فایل زیرحوضه های آبریز شهرستان بیجار
 • شیپ فایل سدهای شهرتان بیجار
 • شیپ فایل محدوده روستاهای شهرستان بیجار
 • شیپ فایل نقاط باران سنجی شهرستان بیجار
 • شیپ فایل شیب شهرستان بیجار
 • شیپ فایل جهت شیب شهرستان بیجار
 • شیپ فایل محدوده استان کردستان

 

حجم فایل: 70.8 مگابایت

نوع فایل: شیپ فایل

 

*توجه برای دریافت شیپ فایل های این شهرستان به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کلیه اطلاعات و داده های مرتبط با بیجار، اینجا