جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

بلوک آماری به مجموعه‌ای از ساختمان‌های به‌ هم‌پیوسته (يا ساختمان‌ها و زمين‌های به‌هم‌پیوسته) اطلاق می‌شود كه از همه طرف به معابر عمومی (كوچه، ميدان، خيابان و …) يا عوارض طبيعی (رودخانه، کوه، ترانشه و …) محدود شده باشند. داده‌های بلوک آماری که توسط مرکز آمار ایران تهیه می‌گردند با توجه به مزیت‌هایی که دارند می‌توانند به ‌عنوان لایه‌ای مبنایی برای تكميل و توسعه سيستم ثبت كاداستر شهری (LIS) مورد استفاده قرار گیرند.

همانطور که می‌دانید، مهم‌ترین ابزار جهت مدیریت کارآمد در هر زمینه‌ای وجود اطلاعات و بالاخص داده‌های مکانی می‌باشد. اداره كاداستر نیز به ‌منظور ايجاد يك نظام ثبتی حقوقی منظم و كارآمد، نيازمند داشتن نقشه‌های بلوكی و بسيار دقيق است. این نقشه‌ها توسط دفتر نقشه و اطلاعات مكانی مركز آمار ايران تهیه شده و هرسال در سطح استان‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرند. این داده‌ها علاوه بر این که نیاز مرکز آمار ایران را مرتفع می‌سازد، می‌تواند برای استفاده در ارگانها و بخشهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. دسترسی به داده و اطلاعات آنها از ضروریات مطالعات، برنامه ­ریزی و مدیریت شهری است.

فایل حاضر حاوی اطلاعات خانوار و مسکن در 133 فیلد آماری به شرح زیر می باشد:

جمعيت کل

جمعيت مرد

جمعيت زن

جمعيت 6 ساله و بيشتر کل

جمعيت 6 ساله و بيشتر مرد

جمعيت 6 ساله و بيشتر زن

جمعيت 4-0 کل

جمعيت 9-5 کل

جمعيت 14-10 کل

جمعيت 19-15 کل

جمعيت 24-20 کل

جمعيت 29-25 کل

جمعيت 34-30 کل

جمعيت 39-35 کل

جمعيت 44-40 کل

جمعيت 49-45 کل

جمعيت 54-50 کل

جمعيت 59-55 کل

جمعيت 64-60 کل

جمعيت 65 ساله و بيشتر کل

جمعيت 4-0 مرد

جمعيت 9-5 مرد

جمعيت 14-10 مرد

جمعيت 19-15 مرد

جمعيت 24-20 مرد

جمعيت 29-25 مرد

جمعيت 34-30 مرد

جمعيت 39-35 مرد

جمعيت 44-40 مرد

جمعيت 49-45 مرد

جمعيت 54-50 مرد

جمعيت 59-55 مرد

جمعيت 64-60 مرد

جمعيت 65 ساله و بيشتر مرد

جمعيت 4-0 زن

جمعيت 9-5 زن

جمعيت 14-10 زن

جمعيت 19-15 زن

جمعيت 24-20 زن

جمعيت 29-25 زن

جمعيت 34-30 زن

جمعيت 39-35 زن

جمعيت 44-40 زن

جمعيت 49-45 زن

جمعيت 54-50 زن

جمعيت 59-55 زن

جمعيت 64-60 زن

جمعيت 65 ساله و بيشتر زن

جمعيت کل با سواد

جمعيت مرد با سواد

جمعيت زن با سواد

جمعيت کل بيسواد

جمعيت مرد بيسواد

جمعيت زن بيسواد

جمعيت 10 ساله و بيشتر کل

جمعيت 10 ساله و بيشتر مرد

جمعيت 10 ساله و بيشتر زن

جمعيت مهاجر کل

جمعيت مهاجر مرد

جمعيت مهاجر زن

محل کار يا تحصيل همين شهر يا آبادي

محل کار يا تحصيل شهر ديگر

محل کار يا تحصيل آبادي ديگر

محل کار يا تحصيل اظهار نشده

جمعيت شاغل کل

جمعيت بيکار کل

جمعيت محصل کل

جمعيت داراي درآمد بدون کار کل

جمعيت خانه دار کل

جمعيت ساير کل

جمعيت شاغل مرد

جمعيت بيکار مرد

جمعيت محصل مرد

جمعيت داراي درآمد بدون کار مرد

جمعيت خانه دار مرد

جمعيت ساير مرد

جمعيت شاغل زن

جمعيت بيکار زن

جمعيت محصل زن

جمعيت داراي درآمد بدون کار زن

جمعيت خانه دار زن

جمعيت ساير زن

وضع اقامت حاظر

وضع اقامت غايب موقت

وضع اقامت خارج از کشور

وضع اقامت ساير

وضع اقامت اظهار نشده

محل تولد همين شهر يا آبادي

محل تولد شهر ديگر

محل تولد آبادي ديگر

محل تولد خارج از کشور

محل تولد اظهار نشده

وضع زناشويي داراي همسر کل

وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر کل

وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق کل

وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده کل

اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده کل

وضع زناشويي اظهار نشده کل

وضع زناشويي داراي همسر مرد

وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر مرد

وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق همسر مرد

وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده مرد

اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده مرد

وضع زناشويي اظهار نشده مرد

وضع زناشويي داراي همسر زن

وضع زناشويي بي همسر بر اثر فوت همسر زن

وضع زناشويي بي همسر بر اثر طلاق همسر زن

وضع زناشويي هرگز ازدواج نکرده زن

اظهار نشده هرگز ازدواج نکرده زن

وضع زناشويي اظهار نشده زن

جمعيت معلول

تعداد خانوار

نوع خانوار معمولي ساکن

نوع خانوار معمولي غير ساکن

نوع خانوار گروهي

نوع خانوار موسسه اي

مساحت زير بنا 50 و کمتر

مساحت زير بنا 51 تا 75

مساحت زير بنا 76 تا 80

مساحت زير بنا 81 تا 100

مساحت زير بنا 101 تا 150

مساحت زير بنا 151 تا 200

مساحت زير بنا 201 تا 300

مساحت زير بنا 301 تا 500

مساحت زير بنا 501 و بيشتر

مساحت زير بنا اظهار نشده

تعداد واحد مسکوني

خانوار داراي معلول

نوع محل سکونت خانوار واحد مسکوني معمولي

نوع محل سکونت خانوار جادار

نوع محل سکونت خانوار کپر

نوع محل سکونت خانوار آلونک و زاغه و ...

نوع محل سکونت خانوار ساير

فرمت فایل: shp

فرمت بسته: zip

 سال: 1385

حجم فایل: 452 کیلو بایت

نکته قابل توجه: فیلدهای آماری مذکور به صورت جوین شده به شیپ فایل بلوک آماری منطقه در اختیار کاربران قرار گرفته است. بنابراین کاربران عزیز می توانند با باز کردن شیپ فایل در نرم افزار GIS و باز کردن جدول توصیفی آن (Attribute Table)، آمار را مشاهده نمایند.

قابل توجه اینکه داده مذکور از نظر ژئورفرنس بودن دقت کافی را ندارد و درصورت استفاده از منظر مکانی میبایست توسط کاربر با تکنیک های مربوطه اصلاح شود.